Följ våra artisters arbete runt om i världen på vår blogg

Livsöden som världen måste få höra om

Den sista föreställningen är spelad för denna gång. Det är dags för mig att sammanfatta. Jag försöker att inte känna vanmakt och hopplöshet. Jag försöker se det fina, alla möten, alla skratt som bubblat från magen.